Privacyverklaring

Hierbij verleen ik Stichting Care & Welfare Foundation toestemming om mijn (persoonlijke) gegevens en verstrekte data te verwerken zoals onderstaand nader omschreven.

1. Stichting Care & Welfare Foundation verwerkt uw gegevens voor navolgende doeleinden:

  • Verwerking van uw naam en gegevens ter verwerking van (info)aanvragen en algemene administratie.
  • Advies en service Verwerking van uw gegevens en informatie ten behoeve van persoonlijk advies en ondersteuning
  • Onderzoek Verwerking van uw gegevens en bijdrage aan enquetes en vragenlijsten voor ontwikkeling voor verbetering van onze diensten.

2. Derden
Stichting Care & Welfare Foundation deelt geen gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Privacybeleid door derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wordt verwezen.Stichting Care & Welfare Foundation aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid inzake de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u altijd op de hoogte te stellen van het geldende privacy beleid op de website van uw bezoek.

4. Bewaartermijn 
Uw (persoonlijke) gegevens en data worden opgeslagen voor intern gebruik en voor zo lang als nodig is voor benoemde doeleinden.

5. Wijzigingen 
Het privacy statement kan te allen tijde door Stichting Care & Welfare Foundation worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd worden.

6. Recht tot inzage, wijziging of verwijdering
U behoudt het recht om contact met ons op te nemen ten behoeve van:

  • Inzage in uw gegevens
  • Wijziging van uw gegevens
  • Verwijdering van uw gegevens

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze gegevensverwerking en -opslag kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen.
Mail naar info@care-welfare.nl